EN / DE / SK

Vývoj


Development

. kompletný Vývoj a Konštrukciu nových produktov „Od myšlienky až po sériový výrobok“.


. implementácia Technických zmien do už existujúcej konštrukcie.


. tvorba 2D Výkresovej dokumentácie.
Kvalitné a rýchle konštrukčné riešenia umožňuje použitie 3D CAD softwar-ov ProEngineer, SolidWorks a Catia.

Optimálne konštrukčné riešenia hľadáme aj pomocou Pevnostných a Kinematických analýz.


myšlienka

Idea

naša práca

Our Job

výrobok

Product

KONSTRUKT / All rights reserved / Last update: 10. 5. 2006

development and design office